FFM MÅLERIKONSULT – vi utför kontroller och besiktningar

Ett avtal med FFM Målerikonsult upprättas i enlighet med konsultbranschens standardavtal ABK 09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag) som har utarbetats av föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK). Konsultuppdragen utförs i enlighet med SBR:s etiska regler vilka särskilt framhåller vikten av objektivitet och självständighet för medlemmarna i entreprenadbesiktningsgruppen. Detta innebär att bedömningen vid en besiktning kan strida mot uppdragsgivarens uppfattning.

Som medlem i SMKF (Sveriges Målerikonsulters Förening) får du även tillgång till SMKF:s interna nätverk.

GODKÄND BESIKTNINGSMAN AV SBR

Byggnadsingenjör samt godkänd besiktningsman av SBR (Byggingenjörerna). Plussmedlem i SBR och medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp viket ger tillgång till SBR:s interna nätverk samt rätt att teckna SBR:s konsultansvarsförsäkring.

LÅNG BRANSCHERFARENHET

Med mer än 25 års samlad erfarenhet av kommunal fastighetsförvaltning, fastighetsförvaltning av bostadsrätter, entreprenörskap och hantverk har FFM Målerikonsult förståelse för såväl beställaren, entreprenören och fastighetsägarens eller förvaltarens roll i entreprenader. Erfarenheten från den kommunala fastighetsförvaltningen ger förståelse för de speciella kraven på arbetsmiljö, kommunikation och anpassningar som ställs på entreprenader som utförs i kommunala verksamhetslokaler så som skolor eller vårdinrättningar.

VÅRA TJÄNSTER

FFM Målerikonsult utför uppdrag över hela Sverige.

  • Målerientreprenader
  • Fönsterrenoveringar
  • Fönsterbyten
  • Fasadarbeten
  • Ytskikts renoveringar
  • Mindre ROT arbeten

KONTAKT

FFM Konsult
Lida 110
36195 Långasjö

Telefon: 076-891 88 88
stefan.nilsson@ffmkonsult.se

HÄMTA DOKUMENT

Ladda ned Entreprenadkontrakt

Ladda ner Hantverkarformuläret

076-891 88 88

stefan.nilsson@ffmkonsult.se

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor, bokar tid för en konsultation eller lämnar en offert på ett uppdrag.