FFM KONSULT – vi utför kontroller och besiktningar

Ett avtal med FFM Konsult upprättas i enlighet med konsultbranschens standardavtal ABK 09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag) som har utarbetats av föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK). Konsultuppdragen utförs i enlighet med SBR:s etiska regler vilka särskilt framhåller vikten av objektivitet och självständighet för medlemmarna i entreprenadbesiktningsgruppen. Detta innebär att bedömningen vid en besiktning kan strida mot uppdragsgivarens uppfattning.

Som medlem i SMKF (Sveriges Målerikonsulters Förening) får du även tillgång till SMKF:s interna nätverk.

LÅNG BRANSCHERFARENHET

Med mer än 35 års samlad erfarenhet av kommunal fastighetsförvaltning, fastighetsförvaltning av bostadsrätter, entreprenörskap och hantverk har FFM Konsult förståelse för såväl beställaren, entreprenören och fastighetsägarens eller förvaltarens roll i entreprenader. Erfarenheten från den kommunala fastighetsförvaltningen ger förståelse för de speciella kraven på arbetsmiljö, kommunikation och anpassningar som ställs på entreprenader som utförs i kommunala verksamhetslokaler så som skolor eller vårdinrättningar.

NÄR ERFARENHET & KVALITET RÄKNAS 

Genom mångårig erfarenhet från målerientreprenader har jag en bred kompetens av måleriyrkets alla tekniker och material. Jag har också arbetat i många olika miljöer och verksamheter, så som privata hem, polisstationer, häkten och fängelser, vårdcentraler, skolor, byggnader med kulturhistoriska värden medmera. Med den bakgrunden hjälper jag dig i ditt projekt att välja rätt material och arbetsmetoder för att nå bästa möjliga resultat till rätt kostnad.

ER TRYGGHET 

En målerientreprenad som upphandlas med hjälp av FFM Konsult börjar med en förstudie för att bestämma material och arbetsmetoder. Förstudien resulterar i en offerförfrågan som skickas ut till utvalda anbudsgivare. En entreprenad som har upphandlats med hjälp av FFM Konsult avslutas alltid med en slutbesiktning.

VÅRA TJÄNSTER

FFM Målerikonsult utför uppdrag över hela Sverige.

  • Målerientreprenader
  • Fönsterrenoveringar
  • Fönsterbyten
  • Fasadarbeten
  • Ytskikts renoveringar
  • Mindre ROT arbeten

KONTAKT

FFM Konsult
Lida 110
36195 Långasjö

Telefon: 076-891 88 88
stefan.nilsson@ffmkonsult.se

HÄMTA DOKUMENT

Ladda ned Entreprenadkontrakt

Ladda ner Hantverkarformuläret

Kontakt

Välkommen att kontakta FFM Konsult.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.