MÅLERIBESIKTNING

Vanligen upphandlas en måleribesiktning mellan kommersiella parter med något av de två standardavtalen för byggbranschen som avtalsinnehåll. För entreprenader, där ansvaret för projektering ligger på beställaren, anges AB 04 och för totalentreprenader anges ABT 06. De allmänna bestämmelserna i avtalen stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del ska ske genom måleribesiktning. Vanligen utser beställaren en ”därtill lämpad person” till besiktningsman. Besiktningsmannens uppgift är att ”på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller delar därav”. I en måleribesiktning har besiktningsmannen ett stort ansvar som kräver teknisk och juridisk kompetens men även erfarenhet och ett gott omdöme.

TRYGGA TJÄNSTER

Måleribesiktning säkerställer att det färdiga resultatet är levererat enligt gällande kontrakt. Med mer än 35 års samlad erfarenhet av kommunal fastighetsförvaltning, bostadsrättsförvaltning, entreprenörskap och hantverk har FFM Konsult & Måleri förståelse för såväl beställaren, entreprenören, fastighetsägaren eller fastighetsförvaltarens roll i en måleribesiktning. Medlemskap i SBR (Sveriges byggnads ingenjörer) och SMKF (Sveriges Målerikonsulters Förening) ger tillgång till externa experter som kan rådfrågas eller anlitas. Vårt mål är att genom högklassiga tjänster, engagerad personal och goda kundrelationer erbjuda måleribesiktning av god kvalité.

SBR KONSULTFÖRSÄKRING

FFM Konsult & Måleri är Byggnadsingenjörer med medlemskap i SBR. Som PLUSS-medlemmar har vi rätt att teckna SBR:s Kontors- och konsultansvarsförsäkring.

GOD KOMPETENS OCH LÅNG ERFARENHET

FFM Konsult & Måleri har genomfört SBR:s utbildningsprogram för entreprenadbesiktningsmän med godkänd tentamen. FFM Målerikonsult har, av SBR, godkända besiktningsmän och är medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp. Spetsutbildning och en bred erfarenhet från bygg och fastighetsbranschen, så som hantverkare, entreprenör, beställare- fastighetsförvaltare ger en trygghet och borgar för god kvalitet i arbetet som besiktningsman. Jag har utfört kvalificerade besiktningar från Lund i söder till Luleå i norr.

MÅLERIBESIKTNING – STEG FÖR STEG

FÖRBESIKTNING

Förbesiktning kan påkallas av både beställare och entreprenör. Orsaken kan vara att arbetet är svårt att besiktiga, eller att fel och brister är svåra att avhjälpa, efter det att arbetet är färdigt. En annan form av förbesiktning är s k normerande förbesiktning där kvalitetsnivån fastställs på färdigställda referensytor eller delar som sedan ska utgöra ”likare” i entreprenaden. En annan orsak till förbesiktning kan vara att beställaren tar en del av entreprenaden i bruk innan hela entreprenaden är färdigställd. Vid utvändiga måleriarbeten är det vanligt att man utför en förbesiktning innan ställningen rivs och byggdelarna därmed blir svåra att komma åt.

SLUTBESIKTNING

Normalt utförs slutbesiktning vid kontraktets utgång. En godkänd slutbesiktning har en omfattande rättsverkan. Ansvaret för entreprenaden övergår från entreprenören till beställaren, garantitiden börjar löpa och innestående medel ska betalas ut. Om entreprenaden inte kan godkännas vid slutbesiktningen ska besiktningsmannen föreskriva fortsatt slutbesiktning. Om entreprenaden uppenbarligen inte är färdigställd vid slutbesiktningen ska besiktningsmannen föreskriva ny slutbesiktning.

EFTERBESIKTNING

Efterbesiktning utförs för att kontrollera att fel och brister som antecknats vid förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning eller särskild måleribesiktning har blivit avhjälpta.

GARANTIBESIKTNING

Garantibesiktning påkallas av beställaren. Garantibesiktning ska utföras före utgången av den kortaste garantitiden. Vid en garantibesiktning ska bara fel som uppkommit under garantitiden antecknas.

SÄRSKILD MÅLERIBESIKTNING

Både beställare och entreprenör har rätt att påkalla en särskild besiktning. Vid en särskild besiktning bedöms sådant som beställaren anser vara fel. Låt mig utföra en besikning av era måleriarbeten.

ÖNSKAR DU EN OFFERT PÅ MÅLERIBESIKTNING?

Med mer än 35 års erfarenhet i branschen erbjuder FFM Konsult & Måleri måleribesiktning till företag i Sverige exempelvis, Växjö, Emmaboda, Nybro, Tingsryd och Karlskorna . Jag svarar gärna på dina frågor, boka en tid för konsultation eller kontakta mig för en kostnadsfri offert på måleribesiktning.

 

 

 

 

KONTAKT

FFM Konsult
Lida 110
36195 Långasjö

Telefon: 076-891 88 88
stefan.nilsson@ffmkonsult.se

HÄMTA DOKUMENT

Ladda ned Entreprenadkontrakt

Ladda ner Hantverkarformuläret

Kontakt

Välkommen att kontakta FFM Konsult.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.