Utomhus Måleri

Vid utvändig målning av fasader i trä eller puts är det extremt viktigt att välja rätt målningsmaterial och arbetsmetoder för att nå ett bra resultat. Befintliga färgskikt måste många gånger analyseras för att se hur de är uppbyggda. Ibland är det nödvändigt att skicka in prover till laboratorium för analys. Detta gäller särskilt för äldre hus där färgskikten kan bestå av olika färgtyper som inte är komparativa med varandra. Ett känt problem är äldre hus som historiskt är målade med linoljefärg där ej oxiderad linolja kan finnas kvar i fasadvirket och orsaka omfattande blåsbildning om huset målas om med fel målningsmaterial. Det gäller att ta ett helhetsgrepp över husets fasad och byta ut skadat trä eller löst sittande puts innan övriga målningsbehandlingar utförs.

  • Fasader
  • Fasadmålning
  • Helhetsgrepp
Målning av fönstren

Om fönstren ska underhålls målas, enklare åtgärder för fönstren i gott skick, kan det utföras på plats med fönsterbågarna monterade i karm. Om det krävs mer omfattande åtgärder, kanske hel färgborttagning, justering för frigång, byte av rötskadat virke, är det många gånger bättre att utföra en hel fönsterrenovering. Vanligen demonteras fönsterbågarna och tas till en verkstad för renovering och fönsteröppningarna täcks med ett så kallat fönsterparaply medan bågarna renoveras. I samband med fönstermålning och renovering bör man alltid kontrollera och byta ut tätningslisterna.

  • Färgbortaggning
  • Justering
  • Helhetsgrepp
Inomhus målning

Det är svårt att få samma ”före och efter” effekt som när man målar om ett rum. Allt blir nytt och fräscht. Med moderna färger som inte luktar lösningsmedel och torksnabbt går det att måla i bebodda hem och i pågående verksamheter. Med slipmaskiner som är anslutna till dammsugare slipper man nästan allt slipdamm. Jag arbetar med både nya och gamla material men har en liten förkärlek till linoljefärg som ger en speciell glans och lyster.

  • Gamla och nya tekniker
  • Traditionella och moderna material
  • Helhetsgrepp
Måleribeskrivningar

Inför byggnadsentreprenader är det vanligt att det upprättas en måleribeskrivning. I totalentreprenader, ABT06 avtal, är det brukligt att projektören upprättar måleribeskrivningen med hjälp av ”Måleriets branschstandard för målade ytor” och i utförarentreprenader, AB04 avtal, upprättas måleribeskrivningen med hjälp av koderna i AMA HUS systemet. Men många gånger är avståndet mellan beställarens önskemål och smetförväntningar, Projektörens måleribeskrivning och entreprenörens tolkning av måleribeskrivningen stort. För att i ett tidigt skede i projektet säkerställa att parterna är överens om materialval, arbetsmetoder och slutresultat är det alltid bra att måla upp provytor eller hela provrum och där fastslå kvalitén på slutresultatet i en normerande förbesiktning.

Kontakt

Vill ni veta mer om våra måleritjänster, tveka inte att höra av er. FFM Konsult & Måleri ser fram emot att hjälpa er.

 

 

 

KONTAKT

FFM Konsult
Lida 110
36195 Långasjö

Telefon: 076-891 88 88
stefan.nilsson@ffmkonsult.se

HÄMTA DOKUMENT

Ladda ned Entreprenadkontrakt

Ladda ner Hantverkarformuläret

Kontakt

Välkommen att kontakta FFM Konsult.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.