MÅLERIKONSULT

FFM Målerikonsult kan hjälpa er i alla skeden av ett måleriprojekt, från planering till godkänd slutbesiktning. Vi erbjuder även tjänster som kan tillämpas när underhållsplaner budgeteras och planeras. Som opartisk målerikonsult tar vi fram kostnadsberäkningar som kan läggas in i underhållsplaner eller användas som beslutsunderlag i det årliga budgetarbetet. Som underlag för underhållsplaner utför FFM Målerikonsult statusbesiktningar av enskilda byggnader eller hela fastighetsbestånd. Ibland går det inte som man tänkt sig och målerientreprenader leder till tvister. Detta kan hända på den professionella marknaden och, som statistik från konsumentverket visar, i hög grad på konsumentmarknaden. I sådant fall kan ett utlåtande från en sakkunnig målerikonsult utgöra ett underlag för att fastställa statusen på projektet eller objektet.

PLANERING OCH UPPHANDLING

I planerings och upphandlingsskedet hjälper vi er med tekniska undersökningar, analyser, projektering och upprättande av måleribeskrivningar. Med hjälp av ett kalkylprogram utför vi kostnadsberäkningar för projekten. Vi kan bistå er i utvärderingen av inkomna anbud för att hitta rätt entreprenör för det enskilda projektet. Som målerikonsult kan vi också bistå, eller upprätta, de administrativa föreskrifterna som ska gälla för det enskilda projektet. Här har vi stor nytta av tidigare erfarenheter från projekt i skolor, förskolor, eller vård och omsorgsboenden, med speciella krav på hänsyn och säkerhet. Ett välplanerat och genomtänkt projekt, med god kontroll i utförandet är bästa garantin för ett gott resultat där både beställare och entreprenör känner sig nöjda.

BESTÄLLARENS KONTROLL

Det säkraste, och för alla parter billigaste, sättet att upptäcka och åtgärda fel i en entreprenad är att utföra regelbundna kontroller. Missförstånd mellan beställare och entreprenörer eller felaktigheter i projekteringen, kan identifieras och lösa mellan parterna i ett tidigt skede. Fel, brister eller nödvändiga ändringar som upptäcks vid en slutbesiktning, kan i praktiken vara omöjliga att åtgärda. Istället får parterna komma överens om ekonomiska kompensationer. Inom ramen för tjänsten målerikonsult åtar sig FFM Målerikonsult uppdraget som beställarens kontrollant i målerientreprenader.

KALKYLERING

Med hjälp av ett kalkylprogram tar FFM Målerikonsult fram kostnadsberäkningar för målerientreprenader. Programmet baseras på koderna i AMA HUS, Måleribranschens kollektivavtal samt aktuella prislistor från de större färgleverantörerna i Sverige. I kalkylprogrammet kan parametrar för resor, vinstmarginal, ortsprocent, materialpåslag och varieras beroende på förutsättningen för det enskilda projektet. Mått för ytor, stycken eller löpmetrar kan läggas in i programmet från en ritning eller manuellt av en målerikonsult, efter uppmätning på plats. Kalkylprogrammet ger inte bara en ekonomisk beräkning av projektet utan även en beräkning av materialåtgången med en färdig inköpslista från den färgleverantören som är vald till projektet.

SAKKUNNIGHETSUTLÅTANDE MÅLERI

Arbetsgången för att upprätta ett sakkunnighetsutlåtande måleri, som avses att användas vid en tvist, påminner om den som används vid entreprenadbesiktning måleri. Som målerikonsult läser vi in alla handlingar, kontrakt eller andra avtal som ligger till grund för entreprenaden, innan arbetet påbörjas. I de fall då ett skrivet avtal inte finns, vanligt förekommande i konsumententreprenader, utgör konsumenttjänstlagen den juridiska grunden i sakkunnighetsutlåtandet. Kvalitén i arbetsutförandet bedöms efter råd och anvisningar i AMA HUS.

SYFTET MED ATT FASTSTÄLLA STATUS

Sakkunnighetsutlåtande kan även upprättas i syfte att fastställa status på en byggnad vid en given tidpunkt. Det kan vara aktuellt då fastighetsägare/förvaltare byter ut sin driftentreprenör, vid överlåtelser eller i försäkringsärenden. Ett sakkunnighetsutlåtande omfattar alltid någon form av teknisk undersökning som ibland kan vara omfattande eftersom laboratorierum anlitas för att analysera underlag och färgskikt. Det kan kompletteras med konstadskalkylerade åtgärder för att uppnå en angiven kvalitét.

FFM MÅLERIKONSULT – LÅNG ERFARENHET OCH STOR EXPERTIS

Med mer än 25 års erfarenhet i branschen erbjuder FFM Målerikonsult måleribesiktning och konsultation till företag i hela Sverige. Som målerikonsult svarar vi gärna på dina frågor, boka en tid för konsultation eller kontakta oss för en kostnadsfri offert på måleribesiktning.

KONTAKT

FFM Konsult
Lida 110
36195 Långasjö

Telefon: 076-891 88 88
stefan.nilsson@ffmkonsult.se

HÄMTA DOKUMENT

Ladda ned Entreprenadkontrakt

Ladda ner Hantverkarformuläret

076-891 88 88

stefan.nilsson@ffmkonsult.se

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor, bokar tid för en konsultation eller lämnar en offert på ett uppdrag.